Bc. Michaela Žitňáková

Bakalářská práce

Pracovníci a klienti probační a mediační služby mezi pomocí a kontrolou

Workers and clients of the Probation and mediation service between help and control
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: „Co podle pracovníků a klientů Probační a mediační služby ČR podporuje a co brání rovnováze mezi pomocí a kontrolou?“ Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a empirické. V teoretické jsou představeny poslání a cíle sociální práce, koncepty retributivní a restorativní justice, působnost a činnost Probační a mediační služby ČR …více
Abstract:
The aim of this thesis is to answer the main question: „What, according to the workers and clients of Probation and mediation service of the Czech Republic, supports and what obstructs the balance between help and control?“ The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part presents the mission and aims of social work, the concepts of retributive and restorative justice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková
  • Oponent: Mgr. Veronika Smutná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií