Hana HREBEŇÁKOVÁ

Master's thesis

Současní skladatelé české duchovní hudby

Czech contemporary composers of sacred music
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá současnou duchovní hudbou. Zabývá se problematikou pojmu duchovní hudby i nejčastějšími formami využívanými v této oblasti. Práce je zaměřena zejména na vývoj duchovní hudby ve 20. století a její současné autory.
Abstract:
The main objective of this dissertation is to clarify the questions of prezent day spiritual music. It also contains the definition of the concept of spiritual music and description of most used forms in this sphere. This dissertation is concerned with the evolution of czech spiritual music of the 20th century and authors, who presently compose spiritual music.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 3. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 4. 2009
  • Supervisor: MgA. Krahulík Václav

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/

University Jana Evangelisty Purkyně

Pedagogická fakulta

Master programme:
Department of Music