Hana HREBEŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Současní skladatelé české duchovní hudby

Czech contemporary composers of sacred music
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá současnou duchovní hudbou. Zabývá se problematikou pojmu duchovní hudby i nejčastějšími formami využívanými v této oblasti. Práce je zaměřena zejména na vývoj duchovní hudby ve 20. století a její současné autory.
Abstract:
The main objective of this dissertation is to clarify the questions of prezent day spiritual music. It also contains the definition of the concept of spiritual music and description of most used forms in this sphere. This dissertation is concerned with the evolution of czech spiritual music of the 20th century and authors, who presently compose spiritual music.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 4. 2009
  • Vedoucí: MgA. Krahulík Václav

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program:
Učitelství pro základní školy