BcA. Martin NOVOTNÝ

Master's thesis

Umění přežití/přežití umění

Art of survivil/Survival of art
Abstract:
Soubor realizací v přírodním prostředí na pomezí kresby, grafiky a land artu zaměřený na zkoumání výtvarné improvizace a konfrontace stávajících zkušeností v novém kontextu.
Abstract:
Series of realizations in natural enviroment on the border between drawing, graphic art and land art focused on research of artistic improvisation and confrontation of experience in new context.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. akademický malíř Jiří Kornatovský

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVOTNÝ, Martin. Umění přežití/přežití umění. Plzeň, 2017. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Master programme / field:
Design / Illustration and Graphic Design, specialization Illustration