Bc. Alexandr Fomenko

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace firem cestovního ruchu ve vybrané destinaci ruchu

Analysis of marketing communication of the companies in the tourism in the selecled destination
Anotace:
FOMENKO, Alexander. Analýza marketingové komunikace firem cestovního ruchu ve vybrané destinaci ruchu. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2019. 64 stránky. Hyperkonkurence nutí firmy po celém světě aktivně implementovat do svých podniků prvky integrované marketingové komunikace. S postupem času vzniká celá řada nových nástrojů a technik marketingové komunikace, které mohou být pro společnost …více
Abstract:
FOMENKO, Alexander. Analysis of marketing communication of the companies in the tourism in the selecled destination. [Bachelor’s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd.. Prague: 2019. 64 pages. Hyper competition forces companies across the globe to implement actively integrated marketing communications into their businesses. Over time, a whole range of new marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/eg4m4/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze