Tereza VACUROVÁ

Bakalářská práce

Fyzioterapie u tenzních bolestí hlavy způsobených funkční poruchou krční páteře a depresemi

Physiotheraphy of Tension Headache Caused by Dysfunction of Cervical Spine and Depression
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tenzních bolestí hlavy z pohledu fyzioterapie. V teoretické části je popsána tenzní bolest hlavy a možnosti její léčby, možnosti a metody fyzioterapie se zaměřením na ovlivnění bolesti a úpravu svalových dysbalancí, dále je popsán vliv depresí a funkční poruchy krční páteře na tyto bolesti. Praktická část se věnuje kazuistice pacientky s tenzními bolestmi …více
Abstract:
This thesis deals with tension type headache in terms of physiotherapy. The theoretical part describes the tension headache, its treatment possibilities and methods of physiotherapy with focus on influencing the pain treatment and muscle imbalances, further describes the influence of depression and functional disorders of the cervical spine to these ailments. The practical part is devoted to a certain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VACUROVÁ, Tereza. Fyzioterapie u tenzních bolestí hlavy způsobených funkční poruchou krční páteře a depresemi. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta