Bc. Stanislav Murín

Bakalářská práce

Kruhová Houghova transformace s komplexním hlasováním

Circular Hough Transform with Complex-Valued Voting
Abstract:
The goal of the thesis was to implement classic circle Hough transform and a complex-valued Hough transform for circles for circular shapes detection and next an experimental evaluation of both methods. Classic circle Hough transform, based on input image with detected edges, votes on probability of occurrence of circular shape into the accumulator based on parametrical equation of circle. Complex …více
Abstract:
Cieľom práce bola implementácia klasickej kruhovej Houghovej transformácie a kruhovej Houghovej transformácie s komplexným hlasovaním na detekciu kruhovitých objektov v obraze a následné experimentálne porovnanie oboch metód. Klasická kruhová Houghova transformácia, na základe obrazu s detekovanými hranami, hlasuje o pravdepodobnosti výskytu kruhovitého objektu do akumulátora za pomoci parametrického …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Martin Maška, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.