Bc. Soňa Zrubecová

Bakalářská práce

Aktuálne trendy v oblasti hypotekárnych úverov v SR

Actual trends in the sphere of real-estate credits in Slovak Republic
Abstract:
The goal of my bachelor's work is to provide an insight into the issue of mortgages in the Slovak Republic as a source of the housing financing, which acquired its position in the Slovak market during a short time of its existence. In the first chapter, I define the nature of the mortgage, its types and individual segmentations, the procedures to obtain funds for the mortgage financing, and the institution …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je priblížiť problematiku hypotekárneho bankovníctva v Slovenskej republike, ako zdroj financovania bývania, ktoré si počas krátkej existencie vydobylo svoju pozíciu na slovenskom trhu. V prvej kapitole charakterizujem podstatu hypotekárneho úveru, jeho druhy a jednotlivé členenia, postupy, akými sa na jeho financovanie získavajú prostriedky a inštitúciu, ktorá má povolenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: Doc.Ing. Dana Tkáčová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management