Bc. Martina Horáčková

Bakalářská práce

Analýza a optimalizace věrnostního programu skupiny Gastro Group

Analysis and Optimalisation of Gastro Group’s Loyalty Program
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma věrnostních programů. V teoretické části se zabývá problematikou podpory prodeje, věrnostním marketingem a hodnotou zákazníka. Aplikační část je zaměřena na konkrétní věrnostní program skupiny Gastro Group. Pro představení skupiny Gastro Group a jejího věrnostního programu, slouží následná SWOT analýza, z jejíchž východisek tato práce nastiňuje koncepci možného …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on loyalty programs. The theoretical part deals with the issue of sales promotion, loyalty marketing and customer value. The practical part is focused on a specific loyalty program of company Gastro Group. After the introduction of Gastro Group, to analyze its loyalty program through SWOT analysis is the best way. From parts of the SWOT analysis is made the improvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní