Theses 

Distribuce kvantity při derivaci inchoativních a momentálních sloves – Mgr. Hana Grundmannová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Mgr. Hana Grundmannová

Bakalářská práce

Distribuce kvantity při derivaci inchoativních a momentálních sloves

Quantity distribution during derivation of inchoative and instantenuous verbs

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá distribucí kvantity při tvoření inchoativních a momentálních sloves druhé slovesné třídy vzoru tisknout. Nejprve byly shrnuty informace dostupné v českých gramatikách a poté bylo stanoveno několik hypotéz, jaké faktory by mohly distribuci kvantity ovlivňovat. K ověření těchto faktorů byla použita slovesa vygenerovaná z Českého národního korpusu SYN2010. Analýza možných faktorů podílejících se na distribuci kvantity byla prováděna na rovině fonologie, morfologie, lexikologie a sémantiky.

Abstract: This bachelor thesis is focused on description of quantity distrubution in czech inchoative and instantenuous verbs of the second verbal class with paradigm tisknout. Firstly I summarize information from Czech grammar books. Secondly I set a list of factors, which may affect the quantity distribution. Then I verify these factors the list of verbs, which are generated from the Czech national corpus. In the course of verb analysis I apply phonology, morphology, lexicology and semantics.

Klíčová slova: korpusová analýza, distribuce kvantity, inchoativní slovesa, momentální slovesa corpus analysis, quantity distribution, inchoative verbs, instantenuous verbs

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 05:52, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz