Mgr. Marie Bedrošová

Diplomová práce

Pořádní chlapi a jemné ženy: Maskulinita a feminita postav v online hrách na hrdiny

Tough guys and gentle women: Masculinity and femininity of characters in online role-playing games
Anotace:
Diplomová práce se zabývá performováním maskulinity a feminity v online textových role-playingových hrách fantastického žánru, které jsou hrané na českém serveru Abarin. Hráči jsou nahlíženi jako členové subkultury specifické svou konzumací žánrových textů a jako představitelé tzv. rozptýleného publika. Cílem práce je nalézt v herních příspěvcích strategie konformity nebo subverze vůči dominantním …více
Abstract:
This diploma thesis deals with performing of masculinity and femininity in online textual role-playing games of fantasy and science fiction genre, which are being played on Czech server Abarin. The players are considered as members of a specific subculture, consumers of genre texts and representatives of so called diffused audience. The aim of the thesis is to look at their game posts and to find strategies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma