Mgr. Hana Navrátilová, Ph.D.

Disertační práce

Žánry extenzivní řeči učitele ve výukové komunikaci

Genres of teacher's extensive talk in the classroom communication
Anotace:
Učitel ve vzájemné komunikaci se žáky v prostředí školní třídy je ústřední postavou této práce. Zaměřuji se přitom na jeho verbální řeč, zajímají mě promluvy, které charakterizuji jako extenzivní, zkoumám jejich žánry. Extenzivita učitelových promluv je tématem, jakému se prozatím český ani zahraniční výzkum zcela nevěnoval. Předchozí, především zahraniční studie se orientují na extenzivitu v řeči …více
Anotace:
tí, že taková situace nenastala. Výjimkou jsou již zmíněné promluvy přinášející žákům bonusové informace nad rámec běžného učiva, předávaného učitelem.
Abstract:
The teacher as a main communicator in the classroom takes central stage in this thesis. The research focuses on teacher talk with a special interest in exploring extensive teacher talk and its genres. The extensiveness of teacher talk is a topic that has not been fully pursued by Czech or foreign research so far. In general, previous research has been oriented on students´ learning through extended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika