Mgr. Markéta Zichová

Bakalářská práce

Motivace obézních dětí ke zdravému životnímu stylu

Motivation of obese children to live healthy way of life
Anotace:
ZICHOVÁ M., Motivace obézních dětí ke zdravému životnímu stylu, MU, FSpS, Brno, 2007, 54 str. Bakalářská práce se zabývá motivací obézních dětí ke zdravému životnímu stylu. Popisuje dětskou obezitu a její rizika. Uvádí aktuální situaci obézních dětí v České republice. Vysvětluje důvody, proč motivovat obézní děti ke změně životního stylu. V práci je rozebrána motivace obecně, motivace k jídlu i motivační …více
Abstract:
ZICHOVÁ M., Motivation of obese children to live healthy way of life, MU, FSpS, Brno, 2007, 54 pages. Bachelor work deals with motivation of obese children to live healthy way of life. It characterizes children s obesity and its risks. There is described an actual situation of obsese children in the Czech Republic. There are explained the reasons why to motivate obsese children to change their lifestyle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Animátor pohybových aktivit