Bc. Jana Ostrihoňová

Diplomová práce

Konkurence jako faktor efektivnosti v oblasti služeb nakládání s odpady

Competition as an effectiveness factor in waste management services
Abstract:
In the thesis author devotes herself to competition being one of the factors of effectiveness in the sector of waste management. Theoretical part of the thesis focuses on waste management in Czech Republic as well as on the issues related to the effectiveness and competition in the mentioned area. In the practical part of the thesis, case study concerning the rate of competition in the market of refuse …více
Abstract:
Autorka sa v diplomovej práci venuje konkurencii ako faktoru efektívnosti v oblasti služieb nakladania s odpadmi. Teoretická časť je zameraná na odpadové hospodárstvo v ČR a problematiku efektívnosti a konkurencie v tejto oblasti. V rámci praktickej časti je realizovaná prípadová štúdia miery konkurencie na trhu zvozu odpadu pomocou Herfindahl-Hirschmanovho indexu a analýzy nákladov na zber a zvoz …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique)

Práce na příbuzné téma