Bc. Petr Pavlík

Diplomová práce

Integrační vrstva informačního systému

Integration layer of information system
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvořit architektonický návrh integrační vrstvy informačního systému v takové úrovni detailu, který umožní získat přehled o celém řešení a posoudit jeho funkčnost. K tomu je využito možností existujících produktů na trhu, jejichž vlastnosti jsou dále rozšířeny navrženými komponentami a sladěny do funkčního celku. Druhá část práce se zabývá zasazením navrženého řešení do vybraných …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to create an architecture design of an integration layer for information system. Its level of detail is sufficient for having an overview of the whole solution and evaluating its operability. The design is based on existing products, whose functionalities are extended by designed components and tuned to the functional package. The second part of the thesis is implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaromír Malenko, PhD.
  • Oponent: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní