Bc. Michaela Kalčíková Hisemová

Master's thesis

Preventivní opatření vzniku ventilátorové pneumonie

Precautionary measures of ventilator associated pneumonia
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí se zaměřením na ventilátorovou pneumonii. Teoretická část se zabývá incidencí a zdrojem vzniku ventilátorové pneumonie u hospitalizovaných pacientů v intenzivní péči. Důraz je kladen na problematiku vzniku ventilátorové pneumonie, ošetřovatelskou péči a důležitost dodržování doporučených postupů v praxi. Empirická …viac
Abstract:
The diploma thesis is focused on the problem of healthcare associated infections focusing on ventilator pneumonia. The theoretical part deals with the incidence and source of ventilator pneumonia in hospitalized patients in intensive care. Emphasis is placed on the issue of ventilator pneumonia, nursing care, and the importance of adhering to best practices in practice. The empirical part deals with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kalčíková Hisemová, Michaela. Preventivní opatření vzniku ventilátorové pneumonie. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií