Martin Dulák

Bachelor's thesis

Analýza dopadu finanční krize na firmu Valbek EU a.s.

Analysis of the impact of the financial crisis on Valbek EU a.s.
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je analýza dopadu finanční krize na firmu Valbek EU a.s. První část práce je věnována příčinám a následkům ekonomické krize, situaci firem v ČR v období krize a situaci ve stavebním sektoru. Dále se v práci zmiňuje anticyklická fiskální politika a opatření, která proběhla v ČR během tohoto období. Poslední část teoretické části je zaměřena na rizika vyskytující se ve stavebním …more
Abstract:
The theme of this Bachelor thesis is analysis of the impact of the financial crisis on the Valbek EU a.s. The first part is focused on causes and consequences of the economic crisis, the situation of companies in the Czech Republic during the crisis and the situation in the construction sector. The thesis also mentions anti-cyclical fiscal policy and steps, which the Czech Republic goverment made during …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Karel Brůna
  • Reader: Ondřej Šíma

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70922