Bc. Veronika Malinská

Diplomová práce

Analýza možností GPR pro detekci konstrukčních vrstev netuhých vozovek PK

Analysis of the possibility of using GPR to detect structural layers of pavement of roads
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu možností využití georadaru pro detekci konstrukčních vrstev netuhých vozovek na pozemních komunikacích. V teoretické části jsou popsány základní vlastnosti, metody práce a nastavení GPR. V praktické části se práce věnuje sérii experimentálních měření na laboratorních vzorcích, testovacím úseku a v neposlední řádě měření na vybraném úseku silnice II/322 Dašice …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis of the possibilities of georadar utilization for detection of structural layers of flexible pavements on roads. The work focuses on the basic features. In the practical part, the thesis deals with a series of experimental measurements on laboratory samples, the test section on a selected section of road. The aim of the practical part is to evaluate individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vladislav Borecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malinská, Veronika. Analýza možností GPR pro detekci konstrukčních vrstev netuhých vozovek PK. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera