Bc. Veronika Malinská

Master's thesis

Analýza možností GPR pro detekci konstrukčních vrstev netuhých vozovek PK

Analysis of the possibility of using GPR to detect structural layers of pavement of roads
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu možností využití georadaru pro detekci konstrukčních vrstev netuhých vozovek na pozemních komunikacích. V teoretické části jsou popsány základní vlastnosti, metody práce a nastavení GPR. V praktické části se práce věnuje sérii experimentálních měření na laboratorních vzorcích, testovacím úseku a v neposlední řádě měření na vybraném úseku silnice II/322 Dašice …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis of the possibilities of georadar utilization for detection of structural layers of flexible pavements on roads. The work focuses on the basic features. In the practical part, the thesis deals with a series of experimental measurements on laboratory samples, the test section on a selected section of road. The aim of the practical part is to evaluate individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Vladislav Borecký

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Malinská, Veronika. Analýza možností GPR pro detekci konstrukčních vrstev netuhých vozovek PK. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera