Ing. Tomáš Krejča

Bakalářská práce

Insolvenční řízení a jeho výsledky

Insolvency proceeding in glass industry
Anotace:
Bakalářská práce na téma “Insolvenční řízení a způsoby jeho řešení“, pojednává především o tomto řízení v souvislosti s insolvenčním zákonem. Jedná se o popis tohoto řízení, kde uvádí nejdůležitější pojmy a postup insolvenčního řízení. Dále popisuje způsoby řešení úpadku třemi možnými způsoby. V praktické části této bakalářské práce je naopak podrobně popsán tento jev na příkladu konkrétního odvětví …více
Abstract:
The Bc. Thesis named “Insolvency proceeding and methods of his solution“ concerns about this proceeding in connection with the insolvency law. The theoretical part focuses on the description of this proceeding, where the most important terms and the procedure of this insolvency proceeding are explained. The thesis describes three possible methods of solutions of the bankruptcy. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Bc. Patrik Frk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní