Bc. Miroslava Coufalová

Bakalářská práce

Význam zrakových funkcí v dopravě

The importance of visual functions in transport
Anotace:
Práce se zabývá zrakovými funkcemi v dopravním systému. Stručně objasňuje základní zrakové funkce, dále charakterizuje zrakové požadavky, které jsou podmínkou pro výkon v dopravě. Doprava je zde rozdělena na silniční, drážní, leteckou a lodní. Dále je práce zaměřena na vnímání dopravní situace v silniční dopravě vlivem špatné adaptace, či omamných látek. Nakonec je zmíněna ochrana zraku při řízení …více
Abstract:
The work deals with basic visual functionin the transport system. Explains the visual fiction, as characterizedby visual requirements, which are a prerequisite for performance in transport. Traffic is dividend into road transport, railway transport, air transport and shipping. Further work is focusedon the perception of traffic conditions in road transport due to pooradaptation, or narcotics. Finally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Lubomír Hanák, MBA
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta