Bc. Eva Kuníková

Diplomová práce

Cluster- und Hypertexte in Focus und in Der Spiegel

Clustertext and Hypertext in Focus and in Der Spiegel
Abstract:
This thesis is consists of two parts – theoretical and practical part. Theoretical part describes the meaning of the internet today. I compare pressed and online media, focus myself on the meaning of hypertext and clustertext, their definitions, types and classification. The practical part contains the analysis of the two German magazines: Focus and Der Spiegel. I analyze their pressed and online versions …více
Abstract:
Diplomová práce má dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části nejprve popisuji význam internetu v dnešní době, srovnávám tištěná a online media, poté se zaměřuji na význam hypertextu a clustertextu a uvádím jejich definice, typy a členění. V praktické části rozebírám dva německé časopisy: Focus a Der Spiegel. Analyzuji jejich tištěné a online verze na základě hypotéz z teoretické části …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta