Bc. Lenka Nováková

Bakalářská práce

Stanovení aktivity isoenzymů cytochromu P450 pomocí „koktejlu“ specifických substrátů

Assessment of cytochrome P450 isoenzyme activity using "cocktail" of specific substrates
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje vypracování metody pro stanovení fenacetinu, diklofenaku, dextrometorfanu a jejich metabolitů paracetamolu, 4’-hydroxydiklofenaku a dextrorfanu pomocí HPLC. Teoretická část se věnuje cytochromům P450, které se významně uplatňují v lidském organismu při metabolismu xenobiotik. Dále jsou zde informace o kapalinové chromatografii a HPLC. Experimentální část se věnuje vývoji …více
Abstract:
This thesis is about developing method for determination of phenacetin, diclofenac, dextromethorphan and their metabolites paracetamol, 4’-hydroxydiclofenac and dextrorphan with HPLC. Theoretical part deals with cytochromes P450 which are significant for metabolism of xenobiotics in human body. There are also informations of liquid chromatography and HPLC. Experimental part deals with development of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marta Pelcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.