Bc. Petr Kostelanský

Diplomová práce

Automatické obchodní systémy

Automated Trading Systems\nl{}
Anotace:
Cílem diplomové práce je vysvětlit jednotlivé přístupy k obchodování na trzích. Seznámit se podrobněji s automatickými obchodními systémy (AOS) a technikami, které se při jejich tvorbě používají. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje informace o AOS, technické analýze, money managementu a dalších metod použitelných při tvorbě AOS. Dále se budu zabývat aplikací korelace na …více
Abstract:
The aim of this thesis is to explain different approaches to trading on markets. We will familiarize ourselves with automated trading systems (ATS) and the techniques that are used for their creating. This thesis consists of two parts. First of all I will focus on the theoretical part that will cover information about an AOS, technical analysis, money management and other methods that can be used when …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013
Zveřejnit od: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Matušů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kostelanský, Petr. Automatické obchodní systémy. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie