Bc. Petr Kostelanský

Master's thesis

Automatické obchodní systémy

Automated Trading Systems\nl{}
Abstract:
Cílem diplomové práce je vysvětlit jednotlivé přístupy k obchodování na trzích. Seznámit se podrobněji s automatickými obchodními systémy (AOS) a technikami, které se při jejich tvorbě používají. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje informace o AOS, technické analýze, money managementu a dalších metod použitelných při tvorbě AOS. Dále se budu zabývat aplikací korelace na …more
Abstract:
The aim of this thesis is to explain different approaches to trading on markets. We will familiarize ourselves with automated trading systems (ATS) and the techniques that are used for their creating. This thesis consists of two parts. First of all I will focus on the theoretical part that will cover information about an AOS, technical analysis, money management and other methods that can be used when …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2013
Accessible from:: 15. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radek Matušů, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kostelanský, Petr. Automatické obchodní systémy. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe