Tomáš Náplava

Bakalářská práce

Řešení rizik prvků kritické infrastruktury při zabezpečení zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování

Addressing the Risks of Critical Infrastructure Elements while Securing the Sources of Drinking Water for Public Supplies
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a zabezpečení zdrojů pitné vody před nežádoucími vlivy způsobených případnými teroristickými útoky. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána literární rešerše, základní terminologie, rozdělení vod podle zákonů, výroba a distribuce pitné vody, ochranná …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the supplying of population by drinking water during emergencies and the security of drinking water sources from the adverse effects caused by possible terrorist attacks. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the literature search, basic terminology, water distribution according to the law, production and distribution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Náplava, Tomáš. Řešení rizik prvků kritické infrastruktury při zabezpečení zdrojů pitné vody pro veřejné zásobování. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe