Beáta Zacharová

Bakalářská práce

Aplikácia modelu CAPM na dlhopisový trh v USA

Aplikace modelu CAPM na dluhopisový trh v USA
Anotace:
Práce se zaobírá rovnovážným jednofaktorovým modelem oceňování kapitálových aktiv CAPM a jeho schopností vysvětlit vztah rizika a výnosu podnikových dluhopisů v USA. Model CAPM je aplikovaný na historická data pěti vybraných podnikových dluhopisů reprezentujících různá odvětví ekonomiky v období posledních deseti let. Zkoumané období začíná říjnem 2008 a končí zářím 2018. Schopnost modelu CAPM vysvětlit …více
Abstract:
The thesis is focused on the equilibrium single factor capital asset pricing model CAPM and its ability to explain risk-return relationship of corporate bonds in the USA. The CAPM model is applied on historical data of five chosen corporate bonds that represent different economic sectors in the period of last ten years. The examined period begins in October 2008 and finishes in September 2018. The …více
Abstract:
Práca sa zaoberá rovnovážnym jednofaktorovým modelom oceňovania kapitálových aktív CAPM a jeho schopnosťou vysvetliť vzťah rizika a výnosu podnikových dlhopisov v USA. Model CAPM je aplikovaný na historické dáta piatich vybraných podnikových dlhopisov reprezentujúcich rôzne odvetvia ekonomiky v období posledných desiatich rokov. Skúmané obdobie začína októbrom 2008 a končí septembrom 2018. Schopnosť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Blanka Francová
  • Oponent: Jolana Stejskalová, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance