BcA. Adéla Marešová

Bakalářská práce

Plejády (inscenace hraná dětmi s dílnou po představení)

Pleiades (staging children played with the workshop after the performance)
Anotace:
Plejády hvězd, ať už ty zářící na nebi, nebo ty lidské. Všechny jsou v našem projektu patrné. Klíčovým cílem bylo vytvořit inscenaci, na základě tvůrčí diskuse a hry. Hra pro nás znamenala důležitý odrazový můstek, který dokázal propojit a vystihnout naši skupinu dětí, se kterou jsme pracovali. Nejdůležitější pro nás bylo vytvořit autorský scénář, který bude mít sdělení, postoj a ukáže ty děti, které …více
Abstract:
Pleiades stars, whether the shining ones in the sky or the elemental beings. All are evident in our project. Our key objective was to create a production, based on creative discussions and games. The game meant for us an important point, which helped interconnect and describe our group of children that we worked with. The most important for us was to create a copyright scenario that will include communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: MgA. Kamila Konývková Kostřicová
  • Oponent: MgA. Jitka Vrbková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/oyp8e/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická výchova