Bc. Michala Nešporová

Diplomová práce

Validace a optimalizace postupu odběrů, transportu a úpravy vzorků půd pro mikrobiální analýzy

Validation and optimization of soil sampling, soil sample transport and handling for microbial assessment of soils
Anotace:
Mikrobiální parametry půd jsou velmi významnou složkou biomonitoringu v terestrických ekosystémech. Umožňují indikovat probíhající negativní procesy v půdě včetně toxického působení půdních kontaminantů. Z mnoha studií je známo, že mikrobiální parametry v reálných půdách vykazují značnou časovou a prostorovou variabilitu. K té se navíc přidává různou měrou vliv manipulace s odebraným vzorkem půdy a …více
Abstract:
Soil microbial parameters are very important part of monitoring in terrestric ecosystems. They make possible to indicate negative processes in the soil including toxic influence of soil contaminants. Microbial parameters in real soils show a big temporal and spatial variability, which is known from a lot of studies. The other source of variability can be also manipulation with samples and variability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta