Theses 

Socha jako architektura budoucnosti – Michal VINDUŠKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

Michal VINDUŠKA

Bakalářská práce

Socha jako architektura budoucnosti

Sculpture as Architecture of the Future

Anotace: Teoretická část textu této práce se zabývá tvůrčími projevy sochařství a architektury, které jsou realizovány dvěma základními a charakteristickými formotvornými způsoby: geometrickou formou a organickou formou. Blíže popisuje některé realizace vybraných tvůrců a ukazuje na nich možnosti a způsoby (funkční a především výtvarné) uplatňování těchto forem. Tyto rozbory pak pomohou díla nejen porovnat, ale také jsou výchozí informací k vytvoření vlastní autorské koncepce objektu, který je sochařsky realizován.

Abstract: The theoretical part of this thesis deals with the creative expressions of sculpting and architecture, which are based on two fundamental and characteristic malleable ways: geometric form and organic form. It describes in detail some implementation of selected artists and shows on it the possibilities and methods (mainly artistic and functional) of the application of the above mentioned forms. These analyses then will help not only to compare the artistic work, but also are initial information to create an own original concept of the object, which is sculpturally implemented.

Klíčová slova: architektura, sochařství, organická a geometrická forma, objekt, tvorba

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013
  • Zveřejnit od: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Věra Vejsová, akad. mal.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VINDUŠKA, Michal. Socha jako architektura budoucnosti. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 20:37, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz