Bc. Ondřej Stejskal

Diplomová práce

Rozšířená realita a její využití v současné době

Augmented reality and its contemporary uses
Anotace:
Ve své magisterské diplomové práci se budu zabývat oborem Rozšířená realita. Tato práce bude navazovat na moji bakalářskou práci, která se zabývala rozšířenou realitou a jejím využitím v umění. Magisterská práce své spektrum pozorování rozšíří na celý obor rozšířené reality a její současné využití a využívání v různých oblastech naší společnosti. Postupně analyzuji zkoumané oblasti, kde se nyní AR …více
Abstract:
In my master‘s thesis I will be dealing with Augmented Reality. This thesis follows my bachelor thesis, which examined augmeted reality and its application in art. The master‘s thesis expands its spectrum of observation to the entire scope of augmented reality and its current utilization (and use) in various areas of our society. In the thesis I am gradually analyzing the investigated area, with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alina Matějová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií