Theses 

3D tisk – Michal HEINDL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika

Michal HEINDL

Bakalářská práce

3D tisk

3D printing technologies

Anotace: V bakalářské práci je uvedeno rozdělení procesu Rapid Prototyping a obecné popsání jednotlivých procesů výroby 3D modelu. Hlavním cílem práce je podrobný popis technologií 3D tisku, vzájemné porovnání technických parametrů, popis procesu při výrobě prototypu a shrnutí výhod a nevýhod technologií. Na základě přehledu parametrů technologií 3D tisku a přehledu parametrů 3D tiskáren byla vybrána nejvhodnější 3D tiskárna pro použití v CAD laboratoři.

Abstract: The division of the Rapid Prototyping process and common description of each processes production of 3D model is mentioned in my bachelor thesis. The principal aim of my work is detailed description of 3D printing technologies, mutual comparison of technical parameters, description of the process in the production of prototype and summary of the advantages and disadvantages of technologies. The most suitable 3D printer has been selected based on survey parameters 3D printing technologies and a summary the technical parameters of the 3D printers.

Klíčová slova: 3D tisk, 3D tiskárna, Rapid Prototyping, Rapid Manufacturing, Rapid Tooling, Concept Modeling systems, Stereolitografie, Laminated Object Manufacturing, PolyJet, InkJet Printing, 3D Printing, Elecktron Beam Melting, Selective Laser Sintering, Fused Deposition Modeling, RepRap, Thermoplastic extrusion, Technologie pro odstranění podpůrných konstrukcí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2011
  • Identifikátor: 40844

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Řezáček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40844 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

Jak správně citovat práci

HEINDL, Michal. 3D tisk. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz