Mgr. Martin Nekula

Bakalářská práce

Textový klient pro JVoiceXML na platformě Google Android

Google Android Textual JVoiceXML Client
Anotace:
Tato práce se zabývá platformou JVoiceXML, která je schopna interpretovat dokumenty VoiceXML. Analyzuje aktuální stav této technologie a způsoby jakými lze JVoiceXML interpret zpřístupnit na platformě Google Android. V praktické části byl jeden ze způsobů vybrán a zrealizován v podobě textového klienta.
Abstract:
This thesis deals with JVoiceXML platform which is able to interpret VoiceXML documents. It is analyzing the current state of the technology and methods that may allow the JVoiceXML interpreter to be accessible on the Google Android platform. In practical part, one of the methods was chosen and implemented in the form of a text client.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma