Bc. Edita Vajčnerová

Diplomová práce

Netradiční hry jako součást výuky povinné tělesné výchovy na gymnáziu

Non-traditional games as a part of high school physical education
Anotace:
Práce se zabývá netradičními hrami ve výuce povinné tělesné výchovy na brněnských gymnáziích. Za pomoci dotazníkového šetření provedeného mezi učiteli tělesné výchovy na brněnských gymnáziích zjišťujeme, jak jsou netradiční hry zařazovány v povinné tělesné výchově. Zároveň se zabýváme zařazením netradičních her dle školních vzdělávacích programů daných škol. Dílčí cíl práce je na základě výsledků výzkumu …více
Abstract:
This thesis deals with nontraditional games as a part of mandatory physical education at Brno grammar schools. The main goal is to known how are nontraditional games using in mendatory physical education. Answers were collected among teachers of physical education of Brno grammar schools with help of online questionnaire. Further the educational framework program of individual grammar schools was examined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií