Petr Bílek

Bakalářská práce

Senzory pro řízení ochranné atmosféry ve skladovacím zásobníku

Storage Tank Protective Atmosphere Control Sensors
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá měřením koncentrace plynů, využitím analyzátorů a dalších automatizačních prvků. V práci je navržen vhodný měřící set pro plnění potravinových sil v zadané firmě. Obsahem návrhu je výběr čidel, automatizačních zařízení a určení řídících procesů. Návrh slouží jako podklad pro realizaci řešení.
Abstract:
Bachelor thesis focused on gas concentration measurement, analyser usage and other auto-mation elements. Bachelor is design of suitable measuring set for filling the food forces in a given company. The content of the design is the selection of sensors, equipment and con-trol processes. Solution proposal as a basis for solution implementation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lubomír Macků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bílek, Petr. Senzory pro řízení ochranné atmosféry ve skladovacím zásobníku. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe