Alena ŠTECOVÁ

Bakalářská práce

Eddie Izzard and the general theory of verbal humor

Eddie Izzard and the general theory of verbal humor
Abstract:
This bachelor thesis aims to analyze verbal humour of Eddie Izzard in his stand-up show Dress to Kill from the point of view of The Incongruity Theory, Superiority Theory, Release Theory and General Theory of Verbal Humour (Attardo, Raskin). To examine the means Izzard uses to amuse the audience the most frequently, it is necessary to clarify humour, laughter and the nature of stand-up comedy first …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu verbálního humoru Eddieho Izzarda v jeho stand-up vystoupení Dress to Kill z pohledu teorie inkongruence, superiority, relaxační teorie a Obecné teorie verbálního humoru (Attardo, Raskin). K prozkoumání prostředků, které Izzard využívá k pobavení publika nejčastěji, je zapotřebí nejprve objasnit humor, smích a podstatu stand-up komedie.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016
Zveřejnit od: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTECOVÁ, Alena. Eddie Izzard and the general theory of verbal humor. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta