Mariana MEDUNOVÁ

Master's thesis

Model full-cost na vysokých školách

Full-cost model for universities
Abstract:
Předkládaná práce s názvem Model full-cost na vysokých školách se zabývá souhrnným popisem procesů v oblasti alokace nepřímých nákladů na projekt z teoretického hlediska až po popis dosavadní praxe na UJEP, potažmo univerzitách v České republice i v celé Evropě. Cílem práce je komparace implementace modelu full-cost na vysokých školách, popis a vyhodnocení probíhající implementace metodiky full-cost …more
Abstract:
The presented diploma thesis called Full cost model at universities deals with a comprehensive description of processes of indirect costs allocation to a project from the theoretical point of view as well as with the current praxis at UJEP, or at other universities in the Czech Republic and in Europe. The goal of the work is to compare the full cost model implementation at universities and to describe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jana Janáková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MEDUNOVÁ, Mariana. Model full-cost na vysokých školách. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická