Bc. Tereza JELENOVÁ

Diplomová práce

Vliv uplatňovaného plaveckého kurzu na úroveň plaveckých dovedností u žáků vybraných základních škol na Českolipsku ve věku 7-9. let.

Influence of the applied swimming course on the level of swimming skills of pupils of selected elementary schools in Českolipsko, age 7-9. flight.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem uplatňovaného plaveckého kurzu na úroveň plaveckých dovedností u žáků vybraných základních škol na Českolipsku ve věku 7- 9 let. V teoretické části je zpracována, dle dostupných zdrojů, historie výuky plavání a význam plavání, výuka plavání na základních školách, základní plavecké dovednosti a nakonec charakteristika dětí mladšího školního věku. Praktická část …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the effect to applying a swimming course to the level of swimming skills for pupils of selected elementary schools in region "Českolipsko", aged 7- 9 years. In the theoretical section is processed, according to avaiable sources, the history of swimming lessons and the significance of swimming, swimming lessons in elementary school, basic swimming skills and characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JELENOVÁ, Tereza. Vliv uplatňovaného plaveckého kurzu na úroveň plaveckých dovedností u žáků vybraných základních škol na Českolipsku ve věku 7-9. let.. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta