Theses 

Návrh implementace prvků gamifikace do předmětu Kreativní práce s informacemi – Mgr. Michal Létal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Michal Létal

Bakalářská práce

Návrh implementace prvků gamifikace do předmětu Kreativní práce s informacemi

A proposition of implementation gamification elements to the course Creative Work with Information

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na gamifikaci, zejména pak na gamifikaci ve vzdělávání. Je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a snaží se objasnit pojem gamifikace a jeho pozadí. Jsou zmíněna rizika gamifikace, rozdíly mezi hrami a gamifikací a je uvedeno několik příkladů gamifikace ve vzdělávání. Druhá část je praktická a popisuje proces návrhu vhodných gamifikačních prvků do předmětu Kreativní práce s informacemi.

Abstract: This bachelor thesis is focused on gamification especially then on gamification of education. It is divided into two parts. The first is theoretical and tries to enlighten the concept of gamification and its background. The risks of gamification and differences between games and gamification are mentioned and some examples of gamification in education are presented. The second part is practical and describes the process of design suitable gamification elements for course Creative Work with Information.

Klíčová slova: gamifikace, motivace, hry, vzdělávání, hráči, gamification, motivation, games, education, players

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 19:28, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz