Zuzana Morávková

Bachelor's thesis

Předčasný odtok plodové vody

Premature Rupture of Membranes
Abstract:
Bakalářská práce na téma: "Předčasný odtok plodové vody," se zabývá problematikou odtoku plodové vody před termínem porodu. Práce je rozdělená do dvou celků teoretického a praktického. První část, teoretická, je rozdělena na několik kapitol, které popisují příčiny, komplikace a doporučené postupy při předčasném odtoku plodové vody. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření. …more
Abstract:
Bachelor's thesis on topic: "Premature rupture of membranes "deals with issue of flow of amniotic fluid before the birth term. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. The first theoretical part is divided into several chapters that describe the causes, the complications and recommended procedures at premature rupture of membranes. In the practical part are evaluated the results …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Morávková, Zuzana. Předčasný odtok plodové vody. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwifery