Bc. Nina Slováková

Bakalářská práce

Vegetácia Čachtického hradného vrchu na západnom Slovensku

Vegetation of Čachtice castle hill in western Slovakia
Abstract:
In this thesis I studied grassland vegetation of Čachtice castle hill. The study area is situated in western Slovakia, in the Protected Landscape Area Malé Karpaty. Čachtice castle hill is declared National Nature Reserve subject to the 4th level of nature protection. Of the non-forest habitats the most important are dry grasslands on dolomite bedrock. The aim of this thesis is provide an overview …více
Abstract:
V této bakalářské práci se věnuji výzkumu travinobylinné vegetace Čachtického hradního vrchu. Studovaná oblast se nachází na západním Slovensku, v Chráněné krajinné oblasti Malé Karpaty. Čachtický hradní vrch je vyhlášen Národní přírodní rezervací, kde platí 4. stupeň ochrany. Z nelesních biotopů jsou významná xerotermní spoločenstva na dolomitickém podloží. Cílem práce je podat přehled o vegetaci …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Ekologická a evoluční biologie

Práce na příbuzné téma