Theses 

Přechod individuálního podnikatele na společnost s ručením omezeným – Markéta Hanusová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta Hanusová

Diplomová práce

Přechod individuálního podnikatele na společnost s ručením omezeným

Individual Entrepreneur Transition to a Limited Liability Company

Anotace: Tématem diplomové práce je přechod individuálního podnikatele na společnost s ručením omezeným. Práce obsahuje základní informace o podnikání fyzických osob (OSVČ) a o podnikání společnosti s ručením omezeným. Nejprve jsou vysvětleny obecné pojmy jako podnik a podnikání. Následuje vymezení individuálního podnikatele, a to z hlediska právní úpravy a daňové a účetní problematiky. Dále je uvedena základní charakteristika společnosti s ručením omezeným a nejdůležitější daňové a účetní souvislosti. V další části práce je obecně definován přechod podnikatele - fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Jádrem práce je praktická část, která popisuje konkrétní případ přechodu individuálního podnikatele na společnost s ručením omezeným. V neposlední řadě obsahuje práce rozbor a zhodnocení účetních výkazů a účetnictví obou účetních jednotek. Všechny účetní výkazy jsou uvedeny v příloze této práce.

Abstract: This thesis deals with a transition from an individual entrepreneur to a limited liability company. The thesis contains the information about the individual entrepreneurship (self-employed person) and the limited liability company. First, the general conceptions as enterprise and entrepreneurship are explained. Then the individuals are defined namely from a legal point of view and tax and accounting problems. Further, the basic characteristics of the limited liability company and the most important tax and accounting context are mentioned. In the next part of the thesis the transition from the individual entrepreneur to the limited liability company is generally defined. The core of the thesis is practical part that describes the concrete case of the transition from the individual entrepreneur to the limited liability company. Last but not least, the thesis contains analysis and evaluation of the financial statements and accounting of both entities. All financial statements are enclosed to this thesis.

Klíčová slova: společnost s ručením omezeným, individuální podnikatel, změna právní formy podnikání, podnikání

Keywords: change of the form of enterprise, limited liability company, individual entrepreneur, entrepreneurship

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2013
  • Vedoucí: Libuše Müllerová
  • Oponent: Václav Černý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35125

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:31, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz