Bc. Lucie Faltýnková

Master's thesis

Původ staroslověnských příbuzenských názvů a jejich protějšků v češtině

The origin of the Old Church Slavonic kinship names and their counterparts in the Czech language
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zaměřuje na staroslověnské příbuzenské názvy a jejich české protějšky a snaží se vyložit jejich etymologii. Celkem je zpracováno 42 hesel. U každého z nich je nejprve popsán stav daného výrazu ve staroslověnštině a poté odpovídající situace v češtině, a to od nejstaršího období češtiny až po současnost. Poslední částí je etymologický výklad. V závěru práce jsou analyzované …more
Abstract:
This master’s thesis focuses on the Old Church Slavonic kinship names and their Czech counterparts and provides their etymological analysis. The main part of the thesis consists of 42 entries. Each of them firstly describes the Old Church Slavonic forms and meanings of the selected kinship term. Then the same applies to the Czech language, tracing the term from the Old Czech period to the present day …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2019
  • Supervisor: PhDr. Ilona Janyšková, CSc.
  • Reader: doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta