Hana Šeborová

Diplomová práce

Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting) a související srovnání její implementace ve vybraných státech OECD

Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou multilaterálního instrumentu, který byl poprvé představen v Akčním bodu 15 projektu Base Erosion and Profit Shifting (dále jen „BEPS“). Jedná se o Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (dále jen „MLI“). První část práce je věnována současné podobě smluv o zamezení dvojího …více
Abstract:
This diploma thesis deals with analysis of multilateral instrument which was firstly introduced within the Framework of BEPS project, specifically in the Action Plan 15. The instrument was later called Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (“MLI”). First part of the thesis is devoted to current application of double tax treaties (“DTT”). Following with brief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Lucie Říhová
  • Oponent: Jana Tepperová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73452