Mgr. Šárka Mládková

Bakalářská práce

Vyhledávání vybraných syntaktických struktur v korpusu mluvené češtiny

Search of selected syntactic structures in the corpus of spoken Czech
Anotace:
Bakalářská práce „Vyhledávání vybraných syntaktických struktur v korpusu mluvené češtiny“ se zabývá vyhledáváním syntaktických rysů, které jsou typické pro nepřipravené neoficiální rozhovory, v korpusu mluvené češtiny ORAL2008. Přibližuje, jakým způsobem byl korpus vytvářen a blíže popisuje podmínky vzniku a přepisu nahrávek nepřipravených neoficiálních rozhovorů. Dále se zabývá způsobem zachycení …více
Abstract:
The bachelor thesis „Search of selected syntactic structures in the corpus of spoken Czech“ focuses on a search of syntactic features, which are typical for impromptu unofficial talks, in the corpus of spoken Czech ORAL2008. The thesis explains how the corpus was created and describes in detail the conditions in which impromptu unofficial conversations and their transcripts were formed. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta