Bc. Klára KOLÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Transformace embryogenní kultury smrku ztepilého (\kur{Picea abies})

Genetic transformation of embryogenic cultures of Norway spruce (\kur{Picea abies})
Anotace:
Cílem této práce bylo optimalizovat podmínky pro transformaci embryogenní kultury smrku ztepilého (Picea abies) pomocí mikroprojektilů.Použitým slekčním systémem byl gen nptII v kombinaci s antibiotikem kanamycinem. Tranzientní exprese genu gus byla testována metodou histochemického stanovení tohoto genu.
Abstract:
The aim of this study was to develop a transformation procedure for embryonic cultures of Norway spruce (Picea abies) using particle bombardment. Selection of the transgenic tissue was based on the antibiotic resistance conferring by the nptII gene, in combination with the antibiotic kanamycin. Expression of the gus gene was confirmed by histochemical analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Zveřejnit od: 30. 4. 2009
Identifikátor: 9790

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
 • Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘOVÁ, Klára. Transformace embryogenní kultury smrku ztepilého (\kur{Picea abies}). Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2asqr1 2asqr1/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.