Theses 

Využití sociálních sítí v rámci komunikace v organizaci – Bc. Dominika Kalašová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dominika Kalašová

Diplomová práce

Využití sociálních sítí v rámci komunikace v organizaci

The Use of Social Networks within Communication in Organization

Anotace: Společnost, ve které žijeme, se vyznačuje především rychlostí, bezprostřední komunikací v reálném čase, inovacemi a neustálými technologickými změnami. S tím souvisí i příchod Webu 2.0 a nových médií, které zásadně mění formy komunikace mezi lidmi. Teoretická část se věnuje společnosti 21. století, jaká je, co všechno využívá a jaký to má dopad na populaci a zejména pak na marketing a fungování firem. Dále rozebírá nová média, kam mimo jiné řadíme i fenomén sociálních sítí, který bude stěžejním tématem diplomové práce. Sociální sítě firmy nevyužívají pouze externě, tedy cíleně na přilákání zákazníků, avšak trendem začíná být i využití v rámci interní komunikace mezi zaměstnanci. Praktická část si klade za cíl popsat a zanalyzovat proces aktuálně probíhajícího projektu možného zavedení sociální sítě jakožto nového nástroje interní komunikace v energetické společnosti a dle teoretických znalostí navrhnout možná doporučení, jak nový nástroj využívat optimálně a jak ho představit zaměstnancům.

Abstract: The society we live in is characterized mainly by speed, immediate communication in real time, continuous innovation and technological change. This is related to the arrival of Web 2.0 and new media which are fundamentally changing forms of communication between people. The theoretical part deals with the society in the 21st century, what is it like, what does it use and how it affects the population and especially the marketing and organizations. It describes the new media and the phenomenon of social networks that will make the central theme of the diploma thesis. Social networks are not only used externally to reach potencial costumers, but the trend is to use social networks also internally for management and employees. The practical part aims to introduce and analyze the currently ongoing project of imlementation a corporate social network as a new internal communication tool in an energetic company and according to the theoretical knowlege to suggest recommendations how to optimally use the new tool and how to introduce it to the employees.

Klíčová slova: Facebook, informační společnost, interní komunikace, nová ekonomika, nová média, Social Business, sociální média, sociální sítě, společnost, virtuální komunita, Web 2.0, zaměstnanci Facebook, information society, internal communication, new economy, new media, social media, social networks, company, virtual community, employees

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz