Bc. Eva Troníčková

Diplomová práce

Fluktuace řidičů ve společnosti Autodoprava Jiří Levora s.r.o.

Fluctuation of drivers in the company Autodoprava Jiří Levora s.r.o.
Anotace:
Práce se zaměřuje na fluktuaci řidičů ve společnosti Autodoprava Jiří Levora s.r.o. V teoretické části je vymezena problematika fluktuace zaměstnanců. V praktické části je provedena analýza stávajícího stavu fluktuace řidičů ve společnosti Autodoprava Jiří Levora s.r.o. Jsou zde navržena opatření pro snížení fluktuace řidičů v dané společnosti, která jsou v závěrečné fázi práce zhodnocena.
Abstract:
The thesis focuses on the fluctuation of drivers in the company Autodoprava Jiří Levora s.r.o. In the theoretical part, the issue of employees' fluctuation is defined. In the practical part is analyzed the current state of fluctuation of drivers in the company Autodoprava Jiří Levora s.r.o. There are proposed measures to reduce the fluctuation of drivers in the company, which are evaluated in the final …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Troníčková, Eva. Fluktuace řidičů ve společnosti Autodoprava Jiří Levora s.r.o.. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera