Bc. Tomáš JANČA

Diplomová práce

Studium role zářivých přechodů ve fragmentační dynamice klastrů prostřednictvím počítačových simulací

Study on role of radiative transitions in fragmentation dynamics of clusters through computer simulations
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na studium vlivu pomalých procesů ve fragmentační dynamice klastrů vzácných plynů. Navazuje na předchozí studium stability tetramerů vzácných plynů po náhlé ionizaci. K popisu fragmentace většinou metastabilních klastrů kryptonu a xenonu je využit nedávno navržený multiškálový model, který kombinuje krátkodobé simulace metodou molekulární dynamiky a simulace pomalých rozpadů …více
Abstract:
The influence of slow processes in the fragmentation dynamics of rare gas clusters is investigated in this work. The study is motivated by previous theoretical research of rare gas tetramers stability after sudden ionization. Recently proposed multiscale model is used to describe fragmentation of mostly metastable krypton and xenon clusters, combining short-time simulations via molecular dynamics method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Doc. Ing. Ivan Janeček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANČA, Tomáš. Studium role zářivých přechodů ve fragmentační dynamice klastrů prostřednictvím počítačových simulací. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Učitelství Fyziky - Matematiky pro střední školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.