Bc. Veronika Pospíšilová

Diplomová práce

Krizová připravenost obce a jednotky požární ochrany obce na mimořádné události

Crisis Preparedness of the Municipality and the Municipality Fire Protection Unit for Emergencies
Anotace:
Diplomová práce se zabývá připraveností obce a jednotky požární ochrany obce na mi-mořádné události. Práce se skládá ze dvou části, z části teoretické a části praktické. Teo-retická část obsahuje základní terminologii k dané problematice. Definuje popis mimo-řádných událostí a stanoví úkoly starosty obce a úkoly jednotky SDH obce. Dále teoretic-ká část práce obsahuje opatření ochrany obyvatelstva, …více
Abstract:
This diploma thesis analyses the preparedness of the municipality and the municipal fire department for emergencies. The study consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes the basic terminology of the subject matter. It illustrates the description of emergencies and determines the assignments of the mayor and the munici-pal fire department. Furthermore, the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pospíšilová, Veronika. Krizová připravenost obce a jednotky požární ochrany obce na mimořádné události. Zlín, 2023. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe